DHTML JavaScript Menu By Milonic.com
نیکی های کوچک
www.nikiha.org
پنجشنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
 
 
اخبار و رویدادها
صرف غذا با مددجویان آسایشگاه کهریزک (10)
صرف غذا با مددجویان آسایشگاه کهریزک (10)
براى دهمین بار گروه " نیکى‌هاى کوچک " اقدام به برگزارى برنامه گپ و گفت و صرف ناهار با مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک خواهد نمود.
بازدید از موزه صلح تهران
بازدید از موزه صلح تهران
گروه نیکی های کوچک روز سه شنبه، ۱۹ تیر 1397 بازدیدی از موزه صلح تهران انجام داد و به سخنان راویان موزه گوش سپرد.
دوخت کاور  گروه " نیکی های کوچک"
دوخت کاور گروه " نیکی های کوچک"
سفارش دوخت کاور گروه "نیکی های کوچک" به کارگاه خیاطی آسایشگاه خیریه کهریزک
مقالات
هدف از زندگی شاد بودن نیست: مفید بودن است
هدف از زندگی شاد بودن نیست: مفید بودن است
براى مدت‌هاى مدیدى من معتقد بودم که تنها یک هدف در زندگی وجود دارد و آن شاد بودن است. درسته؟ وگرنه چرا باید این همه درد و سختی را تحمل کرد؟
چرا نیکی های کوچک بزرگ نمی شود؟
چرا نیکی های کوچک بزرگ نمی شود؟
در این مقاله آقای دکتر محمود صدیق دلایل بزرگ نشدن نیکی‌های کوچک را در 11 مورد توضیح دادند و در انتها راه‌کارهای قابل تاملی را پیشنهاد دادند.
سخن روز
آدم‌های مهربان در مقابل خوبی‌های یکطرفه شان هرگز احساس حماقت نمی‌کنند چون خوب بودن برای آن‌ها عادت شده
آدم‌های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند بلکه آن‌ها دنیا را کوچک‌تر از آن می‌بینند که بدی کنند
آدم‌های مهربان خود انتخاب کرده‌اند که نادیده بگیرند؛ نشنیده بگیرند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند!
هزاران فریاد پشت سکوت آدم‌های مهربان هست ...