DHTML JavaScript Menu By Milonic.com
نیکی های کوچک
www.nikiha.org
چهارشنبه، ۹ مهر ۱۳۹۹
 
 
 
 
 
 

برنامه‌های در حال انجام


حمام مهربانی در حال اجرا

تنها با ده هزارتومان مى توانید مسیر زندگى یک کارتن خواب را عوض کنید!

اهدا مو برای تهیه کلاه گیس مهربانی در حال اجرا

گروه "نیکی‌های کوچک" در بهمن‌ماه 1397، طرح جدیدی تحت عنوان " اهدای مو برای تهیه کلاه گیس مهربانی" را اجرا کرد.

یاریگران: آموزش ،بازی و سرگرمی با کودکان در حال اجرا

گروه " نیکی‌های کوچک" در تاریخ 13 ام دی ماه 1397، اولین برنامه طرح یاریگران در قالب فعالیت‌های آموزشی، بازی و سرگرمی با کودکان تحت پوشش بهزیستی را در مرکز کودکان کار بعثت اجرا کرد.

کتاب خوانی با نیکی های کوچک در حال اجرا

گروه " نیکی‌های کوچک" اولین برنامه کتاب‌خوانی را در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷، هم زمان با روز کتاب و کتاب‌خوانی آغاز کرد و هم اکنون به مطالعه کتاب و تحلیل و گفتگو می‌پردازد.

کمک به مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک در حال اجرا

گروه "نیکی های کوچک" هم اکنون در آسایشگاه خیریه کهریزک استان تهران و استان البرز فعالیت می کند.