DHTML JavaScript Menu By Milonic.com
نیکی های کوچک
www.nikiha.org
جمعه، ۳ اسفند ۱۳۹۷
 
 
 
کد خبر: ۲۲ - تاریخ درج: 1397/05/01

بازدید از موزه صلح تهران


گروه نیکی های کوچک روز سه شنبه، ۱۹ تیر 1397 بازدیدی از موزه صلح تهران انجام داد و به سخنان راویان موزه گوش سپرد.

بازدید از موزه صلح تهران
 
 
گروه نیکی‌های کوچک روز سه‌شنبه، ۱۹ تیر 1397 بازدیدی از موزه صلح تهران انجام داد و به سخنان راویان موزه گوش سپرد.
 
در بخش اول بازدید، آشنایی با موزه و قدمت آن از زبان آقای تقی پور، مدیر محترم موزه، شنیده شد. ایشان در این بخش در مورد تاریخچه استفاده بشر از سلاح شیمیایی بطور کلی و در جنگ‌های جهانی اول و دوم صحبت کردند.  در مورد اولین موزه‌های صلح دنیا و وجه تاسیس آن‌ها توضیح دادند. همچنین در مورد چهار مجسمه نمادین موجود در موزه، هیتلر، صدام حسین، قابیل و ضحاک، به عنوان نمادهای دیکتاتور گفتند.
 
در بخش دوم آقای یزدان پناه، جانباز محترم شیمیایی جنگ ایران و عراق، در مورد کاربردهای سلاح شیمیایی و انواع آن‌ها و عواقب کوتاه مدت و دراز مدت آن برای قربانی‌ها و خانواده‌های آن‌ها صحبت کردند. چشم‌ها، ریه‌ها و پوست بدن انسان مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر در مواجهه با سلاح شیمیایی است. شمار زیادی قرص و آمپول و اسپری، همراه‌های همیشگی قربانی است و سرفه‌هایی که آرام نمی‌گیرند و چشم‌هایی که مدام می‌سوزند و ریه‌هایی که در صف انتظار پیوند هستند و انتظاری که بعد از طی آن امید اندکی تا رد پیوند و پیوند بعدی باقی می‌ماند.
 
در بخش سوم بازدید، آقای تقی پور در مورد تعدادی از جانبازهای جنگ و سرنوشت آن‌ها، سلاح‌های غیر شیمیایی بکار رفته در جنگ، کشورهای حمایت کننده صدام، تجارت پرسود دارو و درمان‌های پرهزینه مورد نیاز مجروحین جنگی، حرکت‌های صلح‌طلبانه زاییده شده از جنگ، ساداکو، نذر دُرناهای کاغذی، صلح طلب‌های تاریخ و بالاخره تعریف و اعتقاد و نگاه موزه صلح تهران به صلح صحبت کردند.
 
این بازدید با یک پذیرایی شیرین و دورهمی صمیمانه و عکس یادگاری دسته جمعی به پایان رسید.
 
 
 
 
 
 
 
 
پژواک ما، مهر بی‌صدا!
 

[فهرست اخبار و رویدادها]