DHTML JavaScript Menu By Milonic.com
نیکی های کوچک
www.nikiha.org
پنجشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 
 
 
کد خبر: ۲۶ - تاریخ درج: 1397/07/23

نیکی های کوچک در مجموعه ورزشی آسایشگاه کهریزک


گروه نیکی‌های کوچک هر هفته در روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه در آسایشگاه خیریه کهریزک حضور می‌یابد.

نیکی های کوچک در مجموعه ورزشی آسایشگاه کهریزک
 
 
گروه نیکی‌های کوچک هر هفته در روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه در آسایشگاه خیریه کهریزک حضور می‌یابد.
تعدادی از داوطلبان به مجموعه ورزشی پوریای ولی می‌روند و در رشته‌های مختلف ورزشی به مددجویان یاری می‌رسانند.
علاقه‌مندان جهت یاری رساندن به مددجویان آسایشگاه، می‌توانند از طریق وبسایت با ما در ارتباط باشند.
 
 
مجموعه ورزشی پوریای ولی در آسایشگاه خیریه کهریزک
 
 
همراهی و یاری رساندن داوطلبان نیکی‌های کوچک در پرتاب دارت و ایر دارت توسط مددجویان
 
 
 
 
 
 
 
همراهی و یاری رساندن داوطلبان نیکی‌های کوچک در بازی پینگ‌پنگ
 
 
جمع‌آوری توپ‌های پینگ‌پنگ توسط داوطلب نیکی‌های کوچک
 
 
جابجایی مددچویان توسط داوطلبان نیکی‌های کوچک
 
 
 
پژواک ما، مهر بی‌صدا!

[فهرست اخبار و رویدادها]