DHTML JavaScript Menu By Milonic.com
نیکی های کوچک
www.nikiha.org
سه‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
 
 
 
 
 
 

فکر کنیم ماموریت ما در این زندگانی چیست

 
 
 سمانه جعفری: هر انسانی برای انجام مسولیتی پا به این سیاره می‌گذارد. این مسولیت "افسانه شخصی" آن انسان است. وقتی از ژرفای قلبت چیزی را بخواهی به روح جهان نزدیکتری. روح جهان همواره نیروی مثبتی است. در این سیاره یک حقیقت بزرگ وجود دارد هر که باشی وهر کار کنی وقتی چیزی را از ته دل می‌طلبی و طلب می‌کنی این خواسته در روح جهان متولد شده.
این ماموریت تو بر روی زمین است! تحقق بخشیدن به افسانه‌های شخصی یگانه وظیفه آدمیان است.
همه چیز تنها یک چیز است و هنگامی که آرزوی چیزی را داری سراسر کیهان همدست می‌شود تا بتوانی این آرزو را تحقق بخشی. براستی زندگی برای کسانی که افسانه شخصیشان را می‌جویند سخاوتمند است . نیروی عشق برای شناختن و متجلی کردن افسانه شخصیت به تو کمک می‌کند.
هرگز از رویاهایت دست نکش، و از نشانه‌ها پیروی کن نشانه‌ها تو را به سمت افسانه شخصیت راهنمایی می‌کنند. و همواره بدان که چه می‌خواهی افسانه شخصیت را بشناس و سپس فقط به سمت آن هدف گام بردار.
پائولو کوئیلو
 
 
 ابوالقاسم کریمی: هرچند شاید برای بسیاری این اعتقاد خنده‌دار و مضحک به نظر بیایید، اما من باور دارم  هر کدام از ما انسان‌ها ماموریتی خاص در زندگی خود داریم که باعث تکامل روح  می‌شود، اگر آن‌را  انجام ندهیم و یا به طور کامل به پایان نرسانیم مجدد به زمین باز خواهیم گشت.
برزخ صف انتظار برای بازگشتن است و دوزخ به افرادی تعلق دارد که بعد از مرگ این دنیا وَ آمد و رفتن‌های تکراری نتوانستند ماموریت خود را به انجام برسانند.
به نظرم اصلی‌ترین ماموریت هر انسانی در زندگی کمک به هم نوع و مهربانی است.
عشق و دوست داشتن هم از مهم‌ترین‌هاست.
عیب بزرگیست که انسان نتواند عاشق شود و کسی را دوست داشته باشد اما وظیفه دارد مهربان باشد و به هم نوع خود خدمت کند.
افرادی که به طور کامل ماموریت خود را به انجام برسانند مصداق آیه (( ما از خداییم و به خدا باز خواهیم گشت )) را خواهند داشت.