DHTML JavaScript Menu By Milonic.com
نیکی های کوچک
www.nikiha.org
سه‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
 
 
 
 
 
 

گزارش تصویری از فعالیت های گروهی "نیکی های کوچک" در آسایشگاه خیریه کهریزک استان تهران

 
 
رسیدگی به پرونده‌های پزشکی مددجویان توسط پزشکان داوطلب
 
 
کمک به مدجویان در انجام کارهای فیزیوتراپی
 
 
 
کمک به انجام ورزش بوچیا و جمع‌آوری توپ در باشگاه ورزشی

 
کمک به انجام ورزش ایر دارت و جمع‌آوری دارت در باشگاه ورزشی
 
 
کمک به مددجویان در حرکت دادن مهره‌های شطرنج در باشگاه ورزشی
 
 
کمک به انجام بازی تنیس روی میز در باشگاه ورزشی
 
 
کمک به جمع‌آوری توپ تنیس در باشگاه ورزشی
 
 
جابجایی مددجوها از باشگاه و فیزیوتراپی به داخل بخش و برعکس
 
 
آموزش و کمک به مددجویان در کارهای هنری مانند سفالگری در بخش کارگاه هنری
 
 
کتابخوانی برای مددجویان ناتوان
 
 
 
 
گپ و گفت با مددجویان و تهیه سالاد برای آن‌ها در داخل بخش‌ها