DHTML JavaScript Menu By Milonic.com
نیکی های کوچک
www.nikiha.org
سه‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
 
 
 
 
 
 

این هفته بیایم برای یکدیگر دعای خیر کنیم

 
 
 سمانه جعفری: خوشبختی دیگران از خوشبختی ما کم نمی‌کند.
 ثروت آنان، روزی ما را کم نمی‌کند و سلامتی آنان هرگز سلامتی ما را نمی‌گیرد!
پس مهربان باشیم و دعا کنیم برای دیگران
آنچه را که برای خودمان دعا می‌کنیم!
دکتر الهی قمشه‌ای چه زیبا می‌گوید:
وقتی دعا می‌کنی،
دعای تو از این جهان خارج می‌شود و به جایی می‌رود که هیچ زمانی نیست.
دعایت به قبل از پیدایش عالم می‌رود.
دعایت به آنجا که دارند تقدیرت را می‌نویسند می‌رود.
و تقدیر نویس مهربان عالم تقدیرت را با توجه به دعایت می‌نویسد.
و مولانا می‌گوید :
گر در طلب گوهر کانی، کانی
         گر در هوس لقمه نانی، نانی 
این نکته رمز اگر بدانی، دانی
      هر چیز که در جستن آنی، آنی..
خیر ترین دعا، بهترین طلب، زیباترین تقدیر، نثار شما!
 
 
 راضیه محمدرضاپور: ازفنیل آلانین هیدروکسیلاز بگم که نذاشت عقب افتاده بشم؟
ازسلول‌های بتای لانگرهانس بگم که قندم روتنظیم می‌کنه؟
ازسلول‌های مخروطی شبکیه بگم که میذاره رنگ‌ها روببینم؟
ازاندولنف تومجرای حلزونی بگم که میذاره بشنوم؟
ازپاپیلاهای چشایی بگم که میذاره مزه‌ها روتشخیق بدم؟
ازسلول‌های مرکل پوست بگم که حس لمس وفشارروبهم هدیه داده؟
ازسلول‌های گرهAs قلبم بگم که اجازه تپیدن میده؟
ازنورون‌های کورتکس بخش حرکتی مغزبگن که فرمان میده این متنوتایپ کنم؟
ازسلول‌های پورکنژ مخچه بگم که نمیذاره تلوتلوبخورم؟
ازتوبول‌های دیستال کلیه ام بگم که الکترلیت خونمو تنظیم می‌کنه و نمیذاره تشنج کنم؟
ازمگاکاریوسیت‌های مغز استخوانم بگم که نمیذارن خونریزی کنم؟
ازدونه دونه آنزیم‌هایی که دارم بگم که اگه هرکدومونداشتم الان روی تختای بهزیستی بودم؟
ازهسته‌های دوپامینرژیک مغزم بگم که نمیذاره دستوپام بلرزه و راحت کنترل میشه؟ برای هرکدوم هم میلیاردها بارشکرتوکنم کمه.
تویی که هیچ چیز برامون کم نذاشتی روچطورباید شکرکرد؟
جزاین که منم کم نذارم ومنت‌های وجودموشکوفا کنم؟
هیچ دعا وعبادتی بالاترازاین نیست که قدرارزش وجودیمون روبدونیم
بهترین دعا خیری که می‌توانم انجام دهم.
برای همه بشریت برای من، تو، او، آن‌ها
که خدا دست دلهای‌مان رابگیرد برای شکوفایی