DHTML JavaScript Menu By Milonic.com
نیکی های کوچک
www.nikiha.org
سه‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
 
 
 
 
 
 

این هفته دلیلی پیدا کن و از پنج نفر از کسانی که می شناسی تشکر کن

 
 
 سهیل افسر: ‎ پیشنهاد این هفته پیشنهاد خوبیه ولی چرا ‏اینقدر کم!
من بخوام تشکر کنم بیشتر از پنج نفر میشه!
دکتر صدیق عزیز ازتون متشکرم.
خانم جعفری بزرگوار ازتون ممنونم.
آقای طاهریان دوست داشتنی ازتون متشکرم.
خانم محمدرضا عزیز ازتون ممنونم.
خانم خیرالهی مهربون ازتون متشکرم.
این تشکر برای این بود که با گروه خوب و دوست داشتنیتون شوق انجام دادن کارهای فوق العاده‌ای رو در من به وجود آوردید و ‏باعث لذت بردن من از زندگی شدید‎.‎
کنفسیوس می‌گفت: وقتی جلوی در خانه تان کثیف و پر از برف است به برف روی بام همسایه فکر نکنید‎.‎
گروه شما باعث شد کثیفی جلو خونه خودم پاک بشه و بتونم آزادانه روی هر بامی که می‌خوام قدم بذارم!
امیدوارم همیشه شاد باشید و در انجام همه کارها موفقیت‌های بی‌شماری بدست بیارید‎!
 
 
فریبا خیرالهی: راستش سه‌‌شنبه که همراه گروه به خانه دوست رفتیم، مثل هفته‌های گدشته ولی چون بعد برف و سرما بود وتقریبا رفت و آمد ‏کمی سخت شده بود و باید مراقب بود، بیشتر توی فکر رفتم! اینکه چطور  سال‌های گذشته یا دور وقتی که منطقه کهریزک بیابانی ‏بیش نبود، مرحوم دکتر حکیم زاده و مرحومه خانم قندهاری رفت و آمد می‌کردند!
  درود می‌فرستم به روح پاک این عزیزان که درس ‏زیادی به ما دادن!  البته همه یارانشون!
وبعد هم لازم می‌دونم از گروه جوان و پرانرژی نیکی‌های کوچک تشکر کنم وخوشحالم از بابت آشنایی با چنین عزیزانی که همیشه ‏درس‌های خوبی ارشون گرفتم!