DHTML JavaScript Menu By Milonic.com
نیکی های کوچک
www.nikiha.org
سه‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
 
 
 
 
 
 

این هفته در مصرف آب صرفه جویی کنید!

 
 
  نسرین صالحی: درخت‌های مقابل خانه ما تصمیم گرفتند که به پاییز سلام کنند، آن هم در اولین ماه تابستان. درخت‌ها تشنه‌اند!
ما در طول روز آب‌های زیادی را دور می‌ریزیم. تابحال هنگام شستن برنج دقت کرده‌اید چقدر آب در چاه ظرفشویی فرو می‌رود؟ من برای شستن دو پیمانه برنج یک سطل سه کیلویی آب جمع کردم.
اگر هر خانواده فقط آب حاصل از شستن برنج یا میوه و یا آب خروجی اسپیلت را جمع‌آوری کرده و فقط درختان محل زندگی خود را آبیاری کند، سایه ی درخت‌های زیبا بر سر کوچه‌هایمان باقی می‌ماند.
درختان‌مان را سیراب کنیم با آب‌هایی که بیهوده هدر می‌روند.